fredag 9 november 2018

159/365 Regnskydd (226)

... kunde jag understundom ha behövt vid mitt besök i Aquaria Vattenmuseum.

Inga kommentarer: